+36-30/380-41-63
+36-30/380-41-63
+36-30/380-41-63
  • Slider 7

Adatvédelem

Kérdése van? Lépjen Velünk kapcsolatba!
+36-30/380-41-63

  • Ma: 36
  • Összesen: 128,552

Adatvédelem

A Vállalkozás és a Szolgáltató a jelen szolgáltatás
igénybevételéhez kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást nyújtja.

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelés célja az Ügyfelek azonosítása az alábbiak maradéktalan teljesülése
érdekében:

- Ügyfelek által igénybevett szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kérdések, tájékoztatások, kiszolgálás gördülékenysége céljából

-a háztól-házig szolgáltatás teljesítése érdekében

- a Vállalkozás és az Ügyfelek közötti megállapodásból adódó kötelezettségek teljesítése

2.2. A Vállalkozás
és a Szolgáltató az Ügyfelek által megadott személyes adatokat elsődlegesen az Ügyfelek és a Vállalkozás között létrejött szerződések teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés tartama a létrejött szerződések teljesítése. Az Ügyfelek által megadott személyes adatokat a Vállalkozás és a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés, valamint az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag az Felhasználó előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja. A jelen ÁVF elfogadása egyúttal az Ügyfelek által megadott személyes adatok
kezelésére vonatkozó engedély megadásának, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásnak is minősül. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig terjed, amelyet az Ügyfelek írásban bármikor megtehetnek.

3. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, MEGADÁSA, MEGTEKINTÉSE, MÓDOSÍTÁSA

3.1. A Vállalkozás és a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy személyes adataikat a Vállalkozás és a Szolgáltató, mint adatkezelő bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

3.2. Az Ügyfelek személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, hozzájáruláson alapuló, a Vállalkozás és a Szolgáltató a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően használhatja fel.

4. SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra is, hogy a Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatainak törlését kérje az angyalmosoda kukac t-online.hu e-mail címen. A törlésre irányuló kérelmet a Szolgáltató – további akadály fennállása hiányában – teljesíti, és törli a személyes adatokat az aktív adatként nyilvántartott adatok közül. A Vállalkozás felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy valamennyi – hozzájárulás alapján – tudomására jutott személyes adatot külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában öt évig megőrzi. Az Ügyfelek adatait abban az esetben, ha öt évig nem lépnek kapcsolatba, a Szolgáltató automatikusan törli, és a rendelkezésére álló adatokat megsemmisíti.

5. A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE

5.1. A Vállalkozás és a Szolgáltató az Ügyfelek személyes adatait minden esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és hozzájárulásnak megfelelően használja fel,
azokat harmadik félnek – jelen nyilatkozatban foglalt kivétellel - nem adja ki.

5.2.
A megrendelés elküldésével a személyes adatoknak a csomagszállító cég irányába történő esetleges továbbításához a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. A Vállalkozás az Ügyfelekről gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.

5.3.
Amennyiben a Vállalkozás és a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az Ügyfelek harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel, vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett rendelkezéseket megszegi, illetve az oldal használata során kárt okoz, úgy megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse a jogsértő személy
személyazonosságának megállapításában.

6. AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT ADATOK BIZTONSÁGA

6.1. A Vállalkozás és a Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy személyes adatait és azok minőségét védje, többek között
korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, arra csak az ügyvezető jogosult, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai, elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, továbbá adatbázisát jelszavas védelemmel látja el.

6.2. A Vállalkozás és a Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén. A Vállalkozás és a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő
működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

7. JOGORVOSLAT

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A Felhasználó ezen felül jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat –választása szerint – a
Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

 

 

 

 

 

 

 

Infromációk


Tájékoztatás!


Nálunk nem szükséges előre fizetnie! Csak akkor fizet, mikor a kitisztított árut kézhez kapja!


A kézhez kapott vállalási lapon feltüntetjük a tisztításra adott ruhaneműk, textíliák, szőnyegek darabszámát és/vagy méretét valamint állagát, állapotát és egyéb észrevételeket, melyeket szóban is elmondunk Önnek. Ezen kívül a vállalási határidőt és a tisztítás összegét is láthatja az átadott cédulán, de fizetnie elég lesz majd akkor, ha elvégeztük a munkát!

  • Nálunk nem szükséges előre fizetnie!

    Nálunk nem szükséges előre fizetnie!


Kedves Ügyfeleink!


Kérjük vegyék figyelembe, hogy számlát, a megrendelés leadásakor megadott névre és címre fogjuk kiállítani! Utólag azt módosítani nem áll módunkban, még a teljesítés napján sem!

Megértésüket köszönjük!


Kedvezményeink!

 

10% törzskedvezmény a mosás és vegytisztítás árából!

10% törzskedvezmény a mosás és vegytisztítás árából!


Matrachuzat tisztítás kedvezõ áron!